VİZYON

Öğrendiği dilde çok iyi okuma, yazma, konuşma ve dinleme-anlama becerilerini geliştirmek, Etkili ve kaliteli bir hazırlık programı sunmak, her yıl öğretim metot ve teknikleri üzerinde çalışmalar yapmak. Uluslararası ve ulusal konferanslara, seminerlere katılmaya öğretim elemanlarımızı teşvik etmek, gerek okulumuz adına gerekse üniversitemiz adına vizyonumuzu geniş tutmak gelecek yıllardaki eğitim –öğretim kalitesi açısından çok önemli bir yer tutmaktır.

MİSYON

Yüksekokulumuzun misyonu öğrencilere kayıt oldukları Eğitim Öğretimin öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, anladıklarını ve kavradıklarını Türkçeye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini ifade edebilme, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini kazandırmaktır. Amaçları ortak, dil öğrenmeye ve yeniliklere açık, karşılıklı sevgi ve saygıya duyarlı, sosyal sorumluluk taşıyan ve kendi bölümlerine gittiklerinde okulumuzda öğrendiği yabancı dili, ileri götürmesi ve aktarması konusunda etkin bir şekilde kullanabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal içerikli programlarda sahip olduğu dil becerisini kullanarak hem rekabet gücünü geliştirmek hem de dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir. Ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

İLETİŞİM

  0 (236) 239 45 32
        0 (236 )238 53 41

  0 (236) 238 95 71

  yabancidiller@cbu.edu.tr

        ydb.ogrenci@cbu.edu.tr (Öğrenci İşleri)

   Şehitler Mah. 700 Sk. No: 2 Şehzadeler / Manisa

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik